• dua da thai nguoc vao mo lo thien

    Đưa đá thải ngược vào mỏ lộ thiên

    Trung bình mỗi năm, Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) sàng tuyển và tiêu thụ khoảng 9 - 10 triệu tấn than, lượng đá thải sau khi tuyển tới 1,2 - 1,4 triệu tấn. 
Xin chờ trong giây lát...