• nganh dau khi rat can co che dac thu rieng

    Ngành Dầu khí rất cần cơ chế đặc thù riêng

    Ngành Dầu khí rất cần có các chính sách, cơ chế đặc thù riêng, phù hợp với yêu cầu ưu tiên tập trung nguồn lực quốc gia để hình thành và phát triển một số ngành công nghiệp mạnh.
Xin chờ trong giây lát...