Số hóa để quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam

13:07 | 30/07/2021

|
(PetroTimes) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án "Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam" giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội, bao gồm Lễ hội truyền thống, Lễ hội văn hóa, Lễ hội ngành nghề và Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.
Công nhận Lễ hội Chợ tình Khâu Vai là Di sản văn hóa phi vật thể quốc giaCông nhận Lễ hội Chợ tình Khâu Vai là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công nhận Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc giaCông nhận Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Khai mạc Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021Khai mạc Lễ hội du lịch và văn hóa ẩm thực Hà Nội 2021
Lễ hội Đền Hùng 2021 sẽ không tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2021 sẽ không tổ chức "hội"
Ninh Bình không tổ chức phần hội tại lễ hội Hoa Lư 2021Ninh Bình không tổ chức phần hội tại lễ hội Hoa Lư 2021
Trẩy hội chùa Hương “mùa Covid-19”Trẩy hội chùa Hương “mùa Covid-19”
Lễ hội kích cầu du lịch Lễ hội kích cầu du lịch "Người Hà Nội đi du lịch Hà Nội"
Lễ hội sẽ dược số hóa, đưa dữ liệu lên không gian mạng.
Các Lễ hội sẽ dược số hóa, đưa dữ liệu lên không gian mạng. (Ảnh minh họa)

Đề án "Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam" sẽ tập trung thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở nước ta phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam. Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội, góp phần chuyển đổi phương thức quản lý dữ liệu lưu trữ truyền thống sang quản lý, lưu trữ điện tử, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động lễ hội truyền thống.

Đề án được triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ 2021-2022, với các nội dung: Điều tra, thống kê các loại hình lễ hội tại Việt Nam; đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin; xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Lễ hội Việt Nam; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội truyền thống.

Giai đoạn II từ 2023-2025 sẽ tiến hành số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài; hoàn thiện phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về Lễ hội Việt Nam; đào tạo tập huấn khai thác sử dụng phần mềm; duy trì, vận hành phần mềm hiệu quả.

Việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về lễ hội Việt Nam cho phép lưu trữ, quản lý, khai thác và báo cáo từ các nguồn dữ liệu số hóa và điều tra thống kê, bảo đảm việc tra cứu thuận tiện, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước về lễ hội, có khả năng tích hợp, chia sẻ và kết nối với các cơ sở dữ liệu chung của Bộ VHTT&DL.

Cơ sở dữ liệu quản lý trên phần mềm sẽ được đẩy lên Cổng Thông tin lễ hội Việt Nam (đầu tư xây dựng đồng thời cùng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu), kết nối internet phục vụ nhu cầu tra cứu và sử dụng của bạn đọc và quảng bá về giá trị văn hóa của lễ hội Việt Nam.

Lâm Anh