Sẽ công bố những bộ sách giáo khoa lớp 1 đầu tiên theo chương trình mới trong tháng 10

08:23 | 05/10/2019

|
Đó là thông tin được ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trao đổi với báo chí về những vấn đề liên quan đến việc biên soạn và thẩm định sách giáo khoa theo chương giáo dục phổ thông mới đạt thẩm định, để các địa phương lựa chọn sử dụng trong năm học 2020-2021.
thang 10 bo gddt se cong bo nhung bo sach giao khoa lop 1 dau tien theo chuong trinh moi
Ảnh minh họa

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới đã quy định cụ thể nội dung, phương pháp đổi mới giảng dạy, những phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh. Từ những năng lực cốt lõi này sẽ mở rộng ra thành mạch kiến thức của từng bộ môn, được thiết kế đồng tâm, đồng trục từ lớp 1 đến lớp 12. Vì vậy, khi biên soạn sách giáo khoa, nội dung của cuốn sách trước hết cần đáp ứng về mặt dung lượng kiến thức của chương trình. Khi nội dung sách giáo khoa đã đáp ứng được những điều kiện này thì mới xem xét đến cấu trúc của sách.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cũng khẳng định: Trong lần thẩm định này, hầu hết các bản thảo “không đạt” là do không đáp ứng được nội dung chương trình; ví dụ, chương trình quy định thời lượng 150 tiết nhưng sách chỉ thiết kế 70 tiết là không đáp ứng thời lượng và mục tiêu chương trình. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục phổ thông mới thay đổi về mục tiêu và đích đến.

Nếu trước đây, mục tiêu của giáo dục phổ thông là xây dựng chương trình để hình thành kiến thức và kỹ năng thì hiện nay, mục tiêu hướng đến là phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Sách giáo khoa cần được thiết kế trở thành tài liệu cho học sinh, giáo viên, tất cả mọi người trong xã hội đều có thể đọc và hình dung ra chương trình.

Ông Thái Văn Tài chia sẻ: Trong lần thẩm định này, có 9 bản thảo sách giáo khoa được đánh giá “không đạt” ở các môn: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Tiếng Việt” là do không đáp ứng được chương trình. Còn lại, đa số những tiêu chí về kỹ thuật đều được đánh giá “đạt” hoặc “đạt nhưng cần chỉnh sửa”. Với tinh thần trách nhiệm cao và thời gian làm việc kỹ lưỡng, chúng ta có thể tin tưởng chắc chắn sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 vào năm 2020.

N.H

thang 10 bo gddt se cong bo nhung bo sach giao khoa lop 1 dau tien theo chuong trinh moi

Bộ GD&ĐT thành lập 9 Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1
thang 10 bo gddt se cong bo nhung bo sach giao khoa lop 1 dau tien theo chuong trinh moi

7 điểm mới trong Luật Giáo dục năm 2019
thang 10 bo gddt se cong bo nhung bo sach giao khoa lop 1 dau tien theo chuong trinh moi

Bộ Giáo dục và Đào tạo không biên soạn một bộ sách giáo khoa
thang 10 bo gddt se cong bo nhung bo sach giao khoa lop 1 dau tien theo chuong trinh moi

Đường dây nóng phục vụ nhu cầu mua sách giáo khoa