Quy trình phúc khảo bài thi THPT năm 2020

11:49 | 27/08/2020

|
Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi THPT năm 2020 (đợt 1) tính từ thời điểm công bố kết quả thi, tức từ 27/8 đến hết ngày 5/9.    
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt nam 2020Cả nước có 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt nam 2020Chính thức công bố điểm thi THPT năm 2020
quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt nam 2020Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi THPT năm 2020

Từ 0h hôm nay (27/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi THPT năm 2020 (đợt 1) của tất cả các địa phương. Sau khi có kết quả thi, Chủ tịch hội đồng thi sẽ chỉ đạo ban Thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (dựa vào mẫu thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo), ký tên, đóng dấu và gửi cho các trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất.

quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt nam 2020
Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi

Sau khi biết điểm thi THPT năm 2020, những thí sinh có thắc mắc về điểm thi có thể làm đơn phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, thí sinh phải nộp đơn phúc khảo bài thi nếu có thắc mắc và nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ chuyển đơn đến hội đồng thi.

Hội đồng thi có trách nhiệm công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo (20/9).

quy tri nh phu c kha o ba i thi thpt nam 2020
Mẫu đơn phúc khảo bài thi

Việc chấm phúc khảo bài thi do ban Thư ký hội đồng thi xử lý như sau:

Đối với bài thi tự luận: Mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi chấm phúc khảo theo quy định và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Đặc biệt, nếu nhận thấy có biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm: Khi có mặt đầy đủ thành viên được giao nhiệm vụ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm mới tiến hành mở niêm phong túi bài thi. Thực hiện đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính, nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; thực hiện in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ.

Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do các Trưởng ban Phúc khảo bài thi trình Chủ tịch hội đồng thi quyết định. Hội đồng thi in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm; đồng thời, thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

Phú Văn

  • bidv-pay