“Quốc hội tiếp tục bàn về vấn đề Biển Đông!”

16:34 | 17/10/2014

|
Đó là khẳng định của bà Phan Thị Toàn, Vụ trưởng Vụ thông tin (Văn phòng Quốc hội) trong buổi họp báo quốc tế giới thiệu về chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8 Quốc hội XIII diễn ra tại Trụ sở Nhà Quốc hội mới hôm nay (17/10).

Đồng chủ trì buổi họp báo còn có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại buổi họp báo

Giới thiệu chương trình làm việc kỳ họp lần này, bà Phan Thị Toàn cho biết Chính phủ sẽ có báo cáo về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa. Quốc hội sẽ dành thời gian nhất định để họp kín về vấn đề này. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về chủ trương xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Là kỳ họp cuối năm, nên các vấn đề kinh tế, tài chính và ngân sách cũng được Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề chính. Trong đó, nổi bật là Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2014 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015; và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 2014 và dự toán ngân sách nhà nước 2015 với mục tiêu, nhiệm vụ là huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, đảm bảo an ninh tài chính, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý.  

Đối với công tác xây dựng luật, Quốc hội dự kiến dành 2/3 thời gian cho công tác này. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 18 dự án luật và 03 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)…; cho ý kiến lần đầu với 12 dự án luật khác.

Đây là kỳ họp có số lượng dự án luật được Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại một kỳ họp nhiều nhất từ trước đến nay.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội tập trung nhiều dự án luật rất quan trọng nhằm thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án luật quy định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…

Dự kiến, kỳ họp thứ 8  sẽ diễn ra trong 33 ngày, từ 20/10 đến 28/11.

Lê Tùng

  • bidv-pay
  • yen-tu