Quảng Ninh: Ngăn chặn đầu cơ, nâng giá đất ở huyện Vân Đồn

06:08 | 08/04/2021

|
UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản; kiềm chế, ngăn ngừa tình trạng mua bán và nâng giá đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Vân Đồn yêu cầu UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, chứng thực các giao dịch, chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm biệt lập không gắn liền với đất ở.

Trường hợp những người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, từ địa phương khác đến nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để đầu cơ, bỏ hoang, không sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, gây lãng phí trong việc sử dụng đất, UBND các xã kiểm tra, lập thủ tục báo cáo UBND huyện quyết định thu hồi đất theo quy định hoặc tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh.

Quảng Ninh: Ngăn chặn đầu cơ, nâng giá đất ở huyện Vân Đồn
Ảnh minh họa.

Huyện này yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp với các phòng ban, các lực lượng chức năng rà soát, kịp thời phát hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài trái quy định trên địa bàn.

Ngoài ra, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện về công tác quản lý đất đai trên địa bàn quản lý; phải tập trung quán triệt, tuyên truyền, công khai bằng các hình thức phù hợp cho người dân về quy hoạch, tình trạng pháp lý của các dự án đang triển khai trên địa bàn, thông báo tới nhân dân các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các cơn “sốt đất ảo” trên địa bàn.

Đối với các trường hợp mua bán, tách thửa chuyển nhượng đất đai không đúng quy định trên địa bàn, UBND huyện Vân Đồn chỉ đạo phải xử lý nghiêm và đặc biệt phải chú trọng khi xác nhận chính xác hồ sơ, giấy tờ nhà đất. Nếu để xảy ra tình trạng ký xác nhận hồ sơ hồ sơ giấy tờ nhà đất lùi thời gian hoặc xác nhận không đúng với nguồn gốc đất, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia các hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất.

Xuân Hinh