PV Power Services thay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

11:13 | 07/11/2018

|
Sáng ngày 7/11 tại Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) mã chứng khoán: PPS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services có 3 cá nhân đại diện và được ủy quyền cho 10 cổ đông tương ứng với 10.442.415 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 69,48% trên tổng số cố phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Về phía PV Power Services có Chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiền; Thành viên HĐQT, Giám đốc Nguyễn Minh Tuấn; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của công ty.

pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong ty
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của PV Power Services

Đại hội đã thông qua các văn bản quan trọng như:Quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông; Tở trình miễn nhiệm, bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát cũng như thực hiện bầu cử miễn nhiệm, bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Theo tờ trình được Chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiền trình bày trước Đại hội, HĐQT PV Power Services trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lê Quốc Vinh. Trước đó, ông Vinh đã có đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 22/10, PV Power Services đã thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát, chỉ có 1 cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát.

pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong ty
Các cổ đông bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông PV Power Services đã thông qua việc đề cử ông Phạm Hùng Anh tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo giới thiệu của PV Power.

Ông Phạm Hùng Anh sinh năm 1974, trình độ Cử nhân chuyên ngành Kế toán, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty PV Power Services.

pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong ty
HĐQT và Ban Lãnh đạo PV Power Services tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hùng Anh (thứ 5 từ trái sang) và ông Lê Quốc Vinh

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Theo kết quả kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm đối với ông Lê Quốc Vinh và bầu ông Phạm Hùng Anh giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong tyPVPS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong tyKhát vọng PV Power SERVICES
pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong tyPV Power Services: Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
pv power services thay thanh vien ban kiem soat cong tyPV Power Services: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa dài hạn cho các nhà máy điện than và khí

Hiền Anh

  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.470
HCM 56.050 56.470
Đà Nẵng 56.050 56.470
Cập nhật: 25/02/2021 14:31

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.050 56.450
HCM 56.050 56.450
Đà Nẵng 56.050 56.450
Cập nhật: 25/02/2021 14:31

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.000 56.500
HCM 56.000 56.500
Đà Nẵng 56.000 56.500
Cập nhật: 25/02/2021 14:31

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.000 56.500
HCM 56.000 56.500
Đà Nẵng 56.000 56.500
Cập nhật: 25/02/2021 14:31

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.520 56.220
HCM 55.520 56.220
Đà Nẵng 55.520 56.220
Cập nhật: 25/02/2021 14:31

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 54.380 54.580
HCM 54.380 54.580
Đà Nẵng 54.380 54.580
Cập nhật: 25/02/2021 14:31
  • pvgas