Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc đội vốn đường sắt đô thị

16:31 | 21/04/2014

|
Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có văn bản số 2650/VPCP-KTN yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm vụ đội vốn 339 triệu USD dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan làm việc với phía Trung Quốc để bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của dự án.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Bộ Giao thông Vận tải và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo công tác kiểm điểm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc chất lượng thiết kế cơ sở hạn chế, dẫn đến phải điều chỉnh, chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công làm tăng tổng mức đầu tư, phải điều chỉnh dự án.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thành lập Công ty Quản lý Vận hành Đường sắt đô thị Hà Nội. Đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng tích cực thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ thi công của dự án.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông được khởi công vào tháng 10/2011 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu USD, trong đó vay vốn ODA Trung Quốc 419 triệu USD. Gói thầu chính của dự án (thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp) do Công ty Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc thực hiện theo hình thức tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế-cung cấp thiết bị-xây lắp, vận hành). Dự kiến tuyến đường sẽ khai thác vào tháng 6/2015.

Trong quá trình triển khai, dự án đã vướng mắc về giải phóng mặt bằng và sự phối hợp thực hiện, kinh nghiệm của ban quản lý dự án và năng lực nhà thầu đã khiến dự án chậm trễ, đội vốn đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 552 triệu USD lên 891 triệu USD so với mức được phê duyệt trước đó. Trong đó, các khoản phát sinh lớn nhất tại dự án là chi phí xây dựng (tăng 221 triệu USD), chi phí thiết bị (tăng 20 triệu USD), chi phí giải phóng mặt bằng (tăng 25 triệu USD).

T.Minh

loading...
  • bidv-29-6
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp