​Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV:

Phấn đấu đào trên 10.800 mét lò

10:15 | 29/01/2016

|
Phát huy những kết quả đạt được trong năm vừa qua, bước sang năm 2016 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV quyết tâm giữ vững nhịp độ tăng trưởng, phấn đấu đào trên 10.800 mét lò.
xay dung mo ham lo ii tkv phan dau dao tren 10800 met lo
Cán bộ, công nhân Công ty ​Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV

Năm 2015, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể, công ty đã thực hiên 10.648,5 mét lò đào, đạt 100,12%KH; giá trị sản xuất 475,661 tỉ đồng, đạt 100,4%KH; doanh thu 468,721tỷ đồng/KH 473,6 tỉ đồng, đạt 99%. Thu nhập bình quân đạt 10,780 triệu đồng/người/tháng đạt 102%KH; lợi nhuận 2,31 tỉ đồng đạt 116%. Ngoài ra, Công ty còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2015, Công ty đã đầu tư cải tạo, sửa chữa khu tập thể công nhân Dốc Đỏ với giá trị sửa chữa trên 5 tỉ đồng với đầy đủ tiện nghi, tạo niềm phấn khởi cho công nhân lao động.

Với mục tiêu phấn đấu, tiếp tục ổn định sản xuất, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong năm 2016, Công ty phấn đấu đào lò 10.860 mét; doanh thu 445,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân 11,288 triệu đồng/ng/tháng; lợi nhuận 2,248 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường làm việc, giữ gìn và làm tốt công tác môi trường, thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi, có chế độ lương hợp lý để thu hút và giữ chân người lao động, đặc biệt là thợ lò. Ngoài ra, tập trung đầu tư thiết bị thi công hiện đại, đồng bộ phù hợp với điều kiện thi công của Công ty, phát huy tốt công suất thiết bị hiện có để tăng năng suất lao động, giảm lao động thủ công trong công tác đào lò.

Cùng với đó, áp dụng các biện pháp tăng năng suất lao động, khoán quản trị chi phí, giảm chi phí sản xuất; đổi mới cơ chế quản lý lao động, quản lý cán bộ gắn nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu vào hiệu quả công việc và nhiệm vụ được phân công; đầu tư dây chuyền sản xuất cơ giới hóa, giảm lao động thủ công. Song song là kiện toàn bộ máy gián tiếp, giảm chi phí quản lí; khuyến khích động viên tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất; cải thiện điều kiện ăn ở, làm việc của CBCNV. 

Minh Châu