[PetrotimesTV] Dấu ấn năm 2019 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

13:45 | 06/01/2020

|
(PetroTimes) - Tổng kết năm 2019 với những thắng lợi toàn diện về các tiêu chí sản xuất và kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong đó là 6 tiêu chí nổi bật mà chúng tôi điểm lại dưới đây: