[PetroTimesTV] Đảng bộ PV Power: Phát huy truyền thống "người dầu khí làm điện"

11:04 | 06/06/2020

|
Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định rõ mục tiêu: Phát triển PV Power trở thành nhà đầu tư sản xuất điện năng hàng đầu Việt Nam, năng động, sáng tạo, có năng lực cạnh tranh cao, tiềm lực tài chính tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.