[PetrotimesTV] Chuyện sau chuyến thăm lịch sử

14:56 | 25/05/2020

|
Chuyển thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Bacu vào ngày 23/7/1959  trở thành dấu mốc lịch sử giữa quan hệ hai nước và được coi là viên gạch đầu tiên xây lên ngôi nhà hữu nghị chính thức mang tên Việt Nam – Azerbaijan