[PetroTimesTV] Dấu ấn một nhiệm kỳ

13:50 | 26/05/2020

|
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, kịp thời đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, chèo lái “con thuyền” Công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn vững vàng vượt qua “giông bão”, tiếp tục gặt hái những thành công. Thương hiệu, hình ảnh của Công ty ngày càng được nâng lên, khẳng định rõ nét vai trò “cánh chim đầu đàn” khâu sau của ngành Dầu khí Việt Nam. Những thành quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là bước phát triển hết sức quan trọng, làm nền tảng để Đảng bộ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.