Nông trại nằm sâu 8 m dưới đáy biển Italy

14:00 | 02/05/2018

|
Nhiều loại rau được Ocean Reef Group trồng thử nghiệm thành công trong quả cầu khổng lồ dưới đáy biển.

Vnexpress

  • pvgas