Mới tháng đầu năm, thu ngân sách đã tăng cao

16:00 | 05/02/2020

|
(PetroTimes) - Trong tháng 1/2020, có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều có mức tăng trưởng 7,8%.    
moi thang dau nam thu ngan sach da tang caoNửa tháng đầu năm mới, thu ngân sách nhà nước đã ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng
moi thang dau nam thu ngan sach da tang caoNgân sách bội chi khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu tháng 1/2020
moi thang dau nam thu ngan sach da tang caoHà Nội: Thu ngân sách đạt hơn 271.000 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, trong tháng 1/2020, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Tổng cục Thuế thực hiện ước đạt 155.600 tỷ đồng, bằng 12,4% so với dự toán pháp lệnh giao, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó số thuế thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ 2019, chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68 USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán. Thuế thu từ nguồn thu nội địa ước đạt 12,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2019.

moi thang dau nam thu ngan sach da tang cao
Thu ngân sách đã tăng 11,5% so với cùng kỳ

Kết quả nêu trên có được nhờ tình hình kinh tế khởi sắc trong năm 2019, với mức tăng trưởng GDP 7,02%, sản xuất công nghiệp tăng khá, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ số giá tiêu dùng kiềm chế ở mức 2,79%... Đặc biệt, trong công tác quản lý và thu ngân sách, Tổng cục Thuế đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp quản lý và thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

Trong đó, đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm; yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP;

Đồng thời đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng; giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế; giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020; chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các chi cục, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế...

Nguyễn Hưng

  • nhien-lieu-bay-cong-nghe-nang-luong-2021
  • pvgas