Nửa tháng đầu năm mới, thu ngân sách nhà nước đã ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng

13:00 | 03/02/2020

|
Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39.100 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.    
nua thang dau nam moi thu ngan sach nha nuoc da uoc dat hon 39000 ty dongTài chính không chỉ là khư khư giữ tiền mà còn làm cho "tiền đẻ ra tiền"
nua thang dau nam moi thu ngan sach nha nuoc da uoc dat hon 39000 ty dongHà Nội: Thu ngân sách đạt hơn 271.000 tỷ đồng
nua thang dau nam moi thu ngan sach nha nuoc da uoc dat hon 39000 ty dongThu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP HCM lập kỷ lục

Trong tháng 1/2020, nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp do mới bước vào đầu năm và chưa đến kỳ hạn kê khai nộp thuế; chi ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39.100 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

nua thang dau nam moi thu ngan sach nha nuoc da uoc dat hon 39000 ty dong
Nửa tháng đầu năm mới, thu ngân sách nhà nước đã ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng

Trong đó, thu nội địa đạt 23.800 tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán năm; thu từ dầu thô 4.200 tỷ đồng, bằng 11,8% dự toán năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11.100 tỷ đồng, bằng 5,4% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.018 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.286 tỷ đồng, bằng 1% dự toán năm; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 4.008 tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 2.239 tỷ đồng, bằng 1,7% dự toán năm; thu thuế bảo vệ môi trường 97 tỷ đồng, bằng 0,1% dự toán năm; thu tiền sử dụng đất 6.344 tỷ đồng, bằng 6,6% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 48.600 tỷ đồng, bằng 2,8% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 34.500 tỷ đồng, bằng 3,3% dự toán năm; chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán năm; chi trả nợ lãi 11.200 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán năm.

Nguyễn Hưng

  • pvgas