Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng 300% lương

06:19 | 16/07/2015

|
(Petrotimes) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 8/8/2015, người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.

Tiền làm thêm giờ được tính bằng: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường nhân mức ít nhất 150% hoặc 200%, hoặc 300% nhân số giờ làm thêm.

Trong đó, mức ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

Tương tự, mức ít nhất bằng 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức ít nhất bằng 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ Luật lao động, đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

PV (theo báo Đầu tư)

loading...