Không được tăng lương vượt cấp quá 2 lần liên tiếp?

11:05 | 29/07/2021

|
(PetroTimes) - Một số thay đổi trong 2 thông tư của Bộ Nội vụ về tính lương cán bộ, viên chức công chức đã tuân thủ đúng nguyên tắc có lợi cho người lao động nhưng riêng quy định về "số lần nâng lương trước hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" lại theo chiều hướng ngược lại.

Bắt đầu từ tháng 8 tới, Thông tư 02/2021 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ sẽ chính thức có hiệu lực. Hai thông tư có nhiều điểm mới trong chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ).

7-viec-can-bo-cong-chuc-khong-duoc-lam
Cán bộ, công chức, viên chức đang ngày càng mẫn cán hơn.

Cụ thể, Điều 1 Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 15-8-2021) sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 08/2013 quy định thời gian không được tính để nâng bậc lương thường xuyên như sau:

Một là thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).

Hai là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Ba là thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.

Bốn là thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Theo Thông tư 03/2021, thêm một đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004. Nghị định 204/2004 quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Không được tăng lương vượt cấp quá 2 lần liên tiếp?
Cần tính đến việc phát huy khả năng chuyên môn của công chức, viên chức. (ảnh chụp trước ngày 24/5)

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì số lần nâng lương không được vượt quá hai lần liên tiếp. Quy định hiện hành không quy định về số lần nâng lương trước hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, quy định mới cũng bổ sung tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên là phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Điều 14 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ (có hiệu lực từ ngày 1-8-2021) quy định chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007 của Bộ Nội vụ.

Trường hợp công chức chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch cán sự, nhân viên thì tiếp tục xếp lương theo ngạch công chức hiện giữ trong năm năm, tính từ ngày 1-8-2021.

Trong năm năm này, công chức phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch mới. Khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, công chức sẽ được xem xét bổ nhiệm vào ngạch, nếu không đủ tiêu chuẩn thì bị tinh giản biên chế.

2058-40
Công nhân viên chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo nếu không muốn bị tinh giản biên chế.

Điều 15 Thông tư 02/2021 của Bộ Nội vụ quy định công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 ngạch này (thời gian tập sự hưởng 85% mức lương bậc 2).

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được thực hiện theo khoản 2 mục II Thông tư 02/2007.

Đặc biệt, công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định 204, khi chuyển xếp lương vào ngạch văn thư viên trung cấp thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Có thể thấy rằng, hầu hết các quy định mới đều được đưa ra theo chiều hướng có lợi cho người lao động nhưng riêng quy định xét được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì số lần nâng lương không được vượt quá hai lần liên tiếp còn chưa thỏa đáng. Bởi trong thực tế không ít cán bộ công chức mẫn cán, có thành tích xuất sắc trong hàng chục năm liền. Từ đó những tấm gương, anh hùng lao động sản xuất trong đời thực mới có thể xuất hiện. Nếu quy định cứng nhắc như vậy đã gây khó cho người quản lý lao động và hạn chế phát huy năng lực, khuyến khích lòng nhiệt tình của công chức, viên chức.

Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ đã bổ sung thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Thành Công.

Công đoàn TKV thăm hỏi và trao trợ cấp gia đình công nhân, viên chức, lao động diện chính sách Công đoàn TKV thăm hỏi và trao trợ cấp gia đình công nhân, viên chức, lao động diện chính sách
Người lao động làm sẽ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến Người lao động làm sẽ thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến
Đại diện người lao động Dầu khí dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Đại diện người lao động Dầu khí dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Người lao động Dầu khí đồng cam cộng khổ vượt gian khó Người lao động Dầu khí đồng cam cộng khổ vượt gian khó