Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

07:44 | 30/11/2019

|
Ngày 29/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ủy ban về KH&CN thuộc Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh tổ chức hội thảo quốc gia “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (ĐMST) vì mục tiêu phát triển bền vững”.    
khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vungNâng cao khoa học công nghệ thủy lợi gắn với an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu
khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vungBSR: Làm chủ khoa học công nghệ, vươn mình ra thế giới
khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vungĐẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, sáng kiến, ứng dụng KHCN
khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vungVPI tập trung các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đào tạo chuyên sâu, phát triển chuyên gia
khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vung
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo nhằm thông tin về vai trò của KH, CN và ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc lồng ghép phát triển KH, CN và ĐMST với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua; Tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp… gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của KH, CN và ĐMST vì mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định cho biết cho biết, trong kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KH, CN và ĐMST được khẳng định là động lực chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng kinh tế thịnh vượng, bao trùm và bền vững với môi trường; là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; cung cấp giải pháp giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường đối với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia.

Để cụ thể hóa chủ trương này, Bộ KH&CN triển khai nhiều hoạt động giúp cho việc ứng dụng KH&CN vào thực tế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng, việc tổ chức hội thảo cũng là dịp lắng nghe các bộ, ngành, doanh nghiệp chia sẻ tham luận và cùng tìm ra giải pháp khẳng định vai trò KH, CN và ĐMST trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

khoa hoc cong nghe va doi moi sang tao vi muc tieu phat trien ben vung
Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ; một số tổ chức quốc tế... là dịp để cùng thảo luận về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH, CN và ĐMST trong phát triển kinh tế bền vững. Bên cạnh đó, hội thảo cũng làm rõ vai trò của KH, CN và ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và sự cần thiết phải lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đề xuất phát triển hệ thống ĐMST quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Xây dựng và triển khai các chương trình KHCN hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó tăng cường sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ để phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, tạo ra các công nghệ nguồn, công nghệ lõi.

Đặc biệt,  trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay, cần nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và các bộ, ngành, các cấp trong hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách về KHCN và ĐMST, với những cơ chế đặc thù, cạnh tranh để tăng cường phát triển, ứng dụng kết quả KHCN vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH, CN và ĐMST nhằm khai thác lợi thế, chia sẻ kinh nghiệm và tận dụng các thành tựu KHCN tiên tiến cũng như chủ động nắm rõ xu thế KH, CN trên thế giới để có phương án vận dụng hiệu quả vào Việt Nam.

Nguyễn Hoan