Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

16:22 | 23/11/2018

|
(PetroTimes) - Sáng 23/11, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến với Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (DKQGVN); các đồng chí Trưởng, Phó các ban Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Tập đoàn và các chức danh tương đương; các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể quần chúng (Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tập đoàn DKQGVN, Hội Doanh nhân trẻ Dầu khí) cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn, các đồng chí Trưởng, Phó các đoàn thể, cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể thuộc các đảng ủy/đơn vị thành viên/thường trực thuộc Tập đoàn.

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 8 khoa xii
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại Tập đoàn DKQGVN

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá, thời gian qua, việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nền nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức Đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới đây. Đồng chí khẳng định, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 8 khoa xii
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng các đề án, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận và quyết định giúp các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị mình.

Theo chương trình làm việc, sáng 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giới thiệu, quán triệt nội dung Quy định số 08-QĐi/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; thông báo một số vấn đề công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Tiếp đó, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW về “tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.Chiều 23/11, hội nghị tiếp tục nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương hoan nghênh các đại biểu đã lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia hội nghị nghiêm túc, gương mẫu, trách nhiệm. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị này, các đơn vị tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng bố trí thời gian thoả đáng để thảo luận, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm sát thực, sớm đưa các nghị quyết, quy định, kết luận vào cuộc sống.

Lưu ý việc thực hiện Quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cán bộ chủ chốt các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện các quy định nêu gương đã có và tự giác nêu gương của bản thân; tránh hiểu sai đây là quy định dành cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, không phải trách nhiệm của mình. Trong quá trình thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, các cấp, các ngành cần gắn với đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường đôn đốc tổ chức học tập, thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, khen thưởng nơi làm tốt, phê bình, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chưa làm tốt. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu các cơ quan báo chí trung ương và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng rãi các nội dung Hội nghị Trung ương 8...

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn DKQGVN nắm vững những nội dung cơ bản, thống nhất về nhận thức và hành động, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Qui định, Kết luận của Trung ương.

Nguyễn Hoan

hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 8 khoa xiiHôm nay (14/11), Quốc hội biểu quyết về Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 8 khoa xiiBSR học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
hoi nghi hoc tap quan triet trien khai thuc hien nghi quyet hoi nghi trung uong 8 khoa xiiTKV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps