Thứ bảy 22/09/2018 15:53

EVN tái cơ cấu để phát triển bền vững

08:00 | 19/02/2018

|
Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo yêu cầu của Chính phủ, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-QĐ ngày 18-8-2017, về tái cơ cấu EVN giai đoạn 2017-2020.
evn tai co cau den phat trien ben vung
Ông Nguyễn Hữu Tuấn

Thời gian qua, EVN đã cơ bản đạt được các mục tiêu theo Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó đã thu gọn đầu mối quản lý, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện, bảo đảm vai trò là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chủ đạo, góp phần thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô.

Nghị quyết của Đảng bộ EVN đã đưa ra định hướng tổng thể, bao gồm, Tập đoàn tiếp tục nắm giữ các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu như hiện nay (riêng đối với Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang sẽ nghiên cứu phương án cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối); tiếp tục thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty phát điện theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiên cứu phương án quản lý vận hành các nhà máy điện thuộc các dự án nguồn điện mới do EVN làm chủ đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định về thị trường điện và các quy định pháp luật hiện hành.

Đối với khối truyền tải điện, EVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), đồng thời khẩn trương xây dựng, đề xuất cơ chế giá truyền tải điện hợp lý, bảo đảm đủ sức cạnh tranh, nâng cao năng lực đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong giai đoạn tới của EVNNPT. EVN nghiên cứu phương án Tập đoàn quản lý trực tiếp lưới điện truyền tải trong giai đoạn thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh.

Đối với khối phân phối và kinh doanh điện, EVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại 5 tổng công ty điện lực; thực hiện hạch toán tách bạch chi phí khâu phân phối và bán lẻ điện; thực hiện tách khâu dịch vụ, bao gồm, sửa chữa, bảo dưỡng và các công việc mang tính dịch vụ phụ trợ với khâu quản lý vận hành lưới điện truyền tải, phân phối, vận hành nhà máy điện...

Để đạt được mục tiêu tái cơ cấu DN từ nay đến năm 2020, EVN tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, trong đó rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ trong EVN theo các quy định mới của pháp luật và phù hợp với tính chất đa dạng loại hình doanh nghiệp trong Tập đoàn; tăng cường phân cấp, phân quyền, trách nhiệm trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư giữa EVN và các đơn vị thành viên; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư nội bộ trong Tập đoàn; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị với hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

evn tai co cau den phat trien ben vung
Kiểm tra máy biến áp tại Trạm 110kV Yên Bình 2 (Thái Nguyên)

Đặc biệt, EVN sẽ chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; trong đó, nghiên cứu và từng bước sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý của công ty mẹ, phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất - kinh doanh trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh; tăng cường khả năng điều hành của công ty mẹ đối với hoạt động của các công ty con; hoàn thiện tổ chức quản lý bộ máy điều hành theo hướng thống nhất, gọn nhẹ trong các tổng công ty thuộc EVN.

Ngoài ra, EVN tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, kế toán, xây dựng cơ chế tài chính của Tập đoàn phù hợp với lộ trình phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh; tiếp tục nâng cấp hệ thống tài chính kế toán trong toàn Tập đoàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, bảo đảm các đơn vị được quản trị như một công ty hạch toán độc lập; tăng cường việc quản lý và quản trị tài chính ở các cấp, quản lý hiệu quả tài sản, nguồn vốn và đảm bảo cân đối dòng tiền; kiện toàn bộ máy làm công tác tài chính kế toán, xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quy định và yêu cầu công việc.

Đặc biệt, EVN chỉ đạo thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới trong lĩnh vực quản lý, vận hành; đề xuất các giải pháp về quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và năng suất lao động của EVN giai đoạn 2016-2020.

EVN sẽ chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực quản lý kỹ thuật vận hành, công nhân tay nghề cao; thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung đào tạo, tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại...

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

Share on Google+