Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh

14:18 | 30/04/2023

|
Những chính sách tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là yếu tố quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu khởi sắc trở lại.

Hiệu ứng tích cực từ các chính sách hỗ trợ

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch Đầu tư), trong tháng 4, số doanh nghiệp thành lập mới trong cả nước tăng mạnh với con số gần 16.000, số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 119,1 nghìn người. So với tháng trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,3%; vốn đăng ký tăng 6,2% và số lao động tăng 28,5%. So với cùng kỳ năm trước, 2/3 chỉ số tăng là tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 13,7% về số lao động; chỉ số vốn đăng ký giảm 5,7%.

Các doanh nghiệp thành lập mới tập trung ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng (5.215 doanh nghiệp, tăng 10,8%); Đông Nam Bộ (6.486 doanh nghiệp, tăng 9,9%)... Bên cạnh đó, cả nước còn có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,9% so với tháng trước và tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh
Các doanh nghiệp gia nhập thị trường đã tăng mạnh trở lại

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 331,4 nghìn lao động. Ngoài ra, trong 4 tháng đầu năm, còn có gần 29.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2023 lên 78,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Động thái tích cực này theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư chính là từ những chỉ đạo quyết liệt, liên tục của Chính phủ và các bộ ngành. Tại Nghị quyết số 58 vừa được ban hành, Chính phủ nhấn mạnh: tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, coi việc tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; khơi thông các điểm nghẽn với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”, huy động và giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Đi kèm với đó, Chính phủ đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường trong nước, ổn định việc làm cho người lao động gắn với các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động...

Về lâu dài, yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp còn hạn chế

Bên cạnh tín hiệu tích cực trên, khả năng huy động vốn của doanh nghiệp là chỉ số cần quan tâm. Theo thống kê, số vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 4 tháng đầu năm kể từ năm 2018. Số vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động cũng giảm 55,1% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tỷ lệ giảm sâu nhất trong những năm gần đây.

Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh
Doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận, huy động các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt mức 464.970 tỷ đồng, bằng hơn 70% tổng số vốn cùng kỳ trong các năm nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID - 19. Về các lĩnh vực của nền kinh tế, có 14/17 lĩnh vực ghi nhận sụt giảm về vốn đăng ký mới như vận tải kho bãi (giảm 74,5%), kinh doanh bất động sản (giảm 63,6%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 62%)…

Dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới đã có dấu hiệu tăng trở lại nhưng trong tháng 4 số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 7.163, tăng 72,7% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 69,1% so với tháng trước và 1.509 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; hơn 77 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp

Thông tư 02 góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệpThông tư 02 góp phần trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
Kiến nghị giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệpKiến nghị giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp sản xuất cần cơ chế hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanhDoanh nghiệp sản xuất cần cơ chế hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh
Cần những nỗ lực đặc biệt để khơi thông thị trường vốn năm 2023Cần những nỗ lực đặc biệt để khơi thông thị trường vốn năm 2023