Đảng bộ PVEP: Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo

19:00 | 20/05/2020

|
(PetroTimes) - Năm 2015-2020 là giai đoạn nhiều sóng gió nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam nói chung, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) nói riêng. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ PVEP đã lãnh đạo, chỉ đạo PVEP thực hiện các giải pháp vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài chịu rủi ro lớn, hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển và thềm lục địa bị cản trở. Đặc biệt, thị trường dầu khí thế giới chứng kiến giá dầu thô biến động ngoài mọi dự báo, sụt giảm nghiêm trọng cùng với diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 đầu năm 2020, khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP gặp rất nhiều khó khăn.

dot pha tu duy phat huy sang tao
Giàn khai thác mỏ Sư Tử Vàng

Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực chung của các đơn vị, từng người lao động PVEP, cùng việc triển khai các giải pháp đồng bộ, kịp thời, phù hợp thực tiễn, kết quả sản xuất kinh doanh của PVEP qua từng năm đã có bước chuyển biến lớn, tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm và cả giai đoạn 2015-2020.

Hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở trong và ngoài nước được triển khai thận trọng. PVEP đã có thêm 4 phát hiện dầu khí mới, gia tăng trữ lượng dự kiến 21,8 triệu tấn quy dầu (19,6 triệu tấn từ các dự án trong nước; 2,2 triệu tấn từ các dự án ở nước ngoài).

Điểm sáng trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2020 là PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao hằng năm, đưa thêm 7 mỏ/dự án dầu khí vào khai thác an toàn và hiệu quả (trong đó có 6 mỏ trong nước và 1 mỏ ở nước ngoài); dự kiến sẽ tiếp tục đưa thêm 1 mỏ vào khai thác trong năm 2020. Tổng sản lượng khai thác dự kiến đến hết 2020 khoảng 28,8 triệu tấn quy dầu.

Trong bối cảnh giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, tập trung tối ưu chi phí, PVEP vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính hằng năm và cả giai đoạn 2015-2020 với doanh thu đạt 112%, nộp ngân sách Nhà nước đạt 122% kế hoạch (doanh thu 174,13 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 64,9 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 49,92 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,4 nghìn tỉ đồng).

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy PVEP xác định mục tiêu xuyên suốt trong công tác chính trị tư tưởng là duy trì sự ổn định, đoàn kết nội bộ nhưng phải đổi mới, đột phá trong tư duy và sáng tạo phương pháp tổ chức triển khai.

Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy PVEP đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu PVEP. Cùng với việc nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá toàn diện các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, Đảng ủy PVEP đưa ra chủ trương phải tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy và của Hội đồng thành viên PVEP về công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, công tác quản lý nhằm tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ qua đã tạo nên một tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; kỷ cương, tác phong làm việc được duy trì tốt và tạo dấu ấn văn hóa doanh nghiệp dầu khí; bảo đảm việc làm, không ngừng cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cùng với đó, những kết quả tốt của công tác xây dựng Đảng, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường... của PVEP trong nhiệm kỳ qua càng khẳng định vị trí, vai trò là đơn vị chủ lực của PVN, góp phần cùng PVN thực hiện tốt vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước.

Trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử phát triển, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo PVEP luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, bám sát nhiệm vụ được giao, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, đồng thời phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể.

dot pha tu duy phat huy sang tao
Giàn Đại Hùng 01

Trong những năm tới, tình hình chính trị - kinh tế thế giới vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp. Thị trường dầu thô còn nhiều rủi ro, diễn biến khó lường. Hoạt động dầu khí trên Biển Đông tiếp tục bị nước ngoài cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu gia tăng trữ lượng. Cơ hội mở rộng đầu tư và triển khai các dự án tại nước ngoài của PVEP tiếp tục không thuận lợi...

Nhận thức rõ những khó khăn, Đảng ủy PVEP đã xây dựng các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp về quản trị, quản lý điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư tài chính, khoa học công nghệ.

Đồng thời, Đảng ủy PVEP chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng đảng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; không ngừng quan tâm, chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích của cán bộ, đảng viên và người lao động PVEP; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội...

Với phương châm của nhiệm kỳ mới là “Đột phá tư duy, phát huy sáng tạo, xây dựng PVEP phát triển bền vững”, Đảng ủy PVEP đã đề ra mục tiêu và chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo PVEP thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025, khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt, chủ lực của PVN, nâng cao uy tín và thương hiệu trong khu vực và quốc tế.

Với truyền thống, bản lĩnh của những thế hệ “những người đi tìm lửa”, cùng sự nỗ lực, đồng lòng vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động, PVEP sẽ tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị thế của đơn vị Anh hùng lao động, tiếp tục vượt mọi gian khó, phát triển bền vững.

Hiền Anh

  • bidv-65-nam