-->

Đại hội XIII: Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những quyết sách, cơ chế mở và thông thoáng về thể chế

19:04 | 26/01/2021

|
Đại hội XIII của Đảng thành công sẽ tạo ra cơ chế mở, thông thoáng về thể chế và có những quyết sách đúng đắn để doanh nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.

Đó là chia sẻ và sự kỳ vọng của đại diện một số doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội XIII của Đảng.
Khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Bà Đỗ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần I Blockchain cho biết, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu với diễn biến phức tạp. Song, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, các vấn đề liên quan tới kinh tế, được đưa ra trong dự thảo văn kiện trình đại hội đã quyết tâm và tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo. Đồng thời, khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế là rất đáng tự hào.

Do đó, kỳ vọng của doanh nghiệp vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là “Đảng sẽ tạo ra những quyết sách đúng đắn để xử lý những bất cập về thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để nâng tầm, phát huy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”. - Bà Đỗ Hùng Nhung nói.

Cũng theo bà Nhung, những tâm tư, nguyện vọng mà doanh nghiệp gửi gắm tới Đại hội XIII của Đảng không gì khác hơn ngoài mong muốn là đại hội thành công sẽ mở ra một thể chế, cơ chế mở, thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp có cơ hội được cống hiến để phát triển sâu, rộng.

Nhận định về vai trò của Đảng trong điều hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, ông Võ Quang Thuận – nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước chia sẻ: Vai trò của Đảng, Nhà nước rất quan trọng trong việc điều hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo ra những cơ chế mở, quyết sách đúng đắn để gỡ bỏ những vướng mắc đang kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Cũng theo ông Thuận, một trong những vấn đề khiến doanh nghiệp hết sức quan tâm vào đại hội XIII là các thủ tục hành chính đang gây khó cho doanh nghiệp, cần được tháo gỡ, cải thiện theo cơ chế mở và thông thoáng. Song, để làm được điều này thì cần phải duy trì được quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp, tuy nhiên, phải dựa trên nguyên tắc và tuân thủ theo quy luật của thị trường. Tức là, Nhà nước sẽ thực hiện đúng vai trò xây dựng chính sách, tạo dựng môi trường kinh doanh, đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, minh bạch của các thành phần kinh tế.

Ông Võ Quang Thuận – nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước:p/Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ tạo ra những cơ chế mở, quyết sách đúng đắn để gỡ bỏ những vướng mắc đang kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước.

Do đó, đại diện cho các doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, ông Thuận hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới với tương lai tươi sáng hơn. Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân; thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra, đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Theo ông Đào Văn Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển GDLAN, cho biết, chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, giải quyết những bất cập, đưa ra những quyết sách đúng đắn, thông thoáng về thể chế để “cởi trói” cho doanh nghiệp. Hạn chế, thậm chí xoá bỏ tư tưởng “hình sự hoá quan hệ kinh tế dân sự” đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh và có cơ hội phát triển mạnh hơn nữa. Song song đó, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, chồng chéo. Bởi, hiện tại khá nhiều doanh nghiệp đầu tư vẫn đang vướng vào rất nhiều thủ tục hành chính thông qua các văn bản chồng chéo từ các bộ ngành, địa phương liên quan trong cùng một dự án.

ông Đào Văn Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Phát triển GDLAND, chia sẻ: Kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, giải quyết những bất cập, đưa ra những quyết sách đúng đắn, thông thoáng về thể chế để “cởi trói” cho doanh nghiệp. Hạn chế, thậm chí xoá bỏ tư tưởng “hình sự hoá quan hệ kinh tế dân sự” đối với doanh nghiệp, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh và có cơ hội phát teieenr mạnh hơn nữa
Doanh nghiệp kỳ vọng Đại hội XIII sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, giải quyết những bất cập, đưa ra những quyết sách đúng đắn, thông thoáng về thể chế để “cởi trói” cho doanh nghiệp.

Cũng theo ông Giang, một khi thể chế không thông thoáng sẽ dẫn tới sự chậm trễ, và có thể ảnh hưởng lớn tới tiến độ đầu tư và định hướng của doanh nghiệp. Do vậy, khi đã có sự thông qua chủ trương, cần có một đầu mối trực tiếp triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp, tránh những rườm rà không đáng có về mặt thủ tục hành trình. Trên thực tế, số lượng doanh nghiệp tư nhân còn quá ít, quy mô vẫn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trình độ quản trị và công nghệ lạc hậu; khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thấp; mức độ sẵn sàng cho hội nhập và liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài còn hạn chế; Đội ngũ doanh nhân phát triển chưa tương xứng với yêu cầu phát triển; Tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phần lớn có quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn yếu.

Theo ông Giang, việc thông thoáng về thể chế sẽ xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Vì vậy, mong muốn của doanh nghiệp tại Đại hội XIII, sẽ duy trì một cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp để có được sự đồng thuận giữa các cơ quan chính phủ, giữa Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân một cách hài hoà và thông thoáng nhất.

Theo enternews.vn

enternews.vn