Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Cần quy định cụ thể chính sách khai thác mỏ dầu khí khai thác tận thu

16:19 | 25/10/2022

|
(PetroTimes) - Phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng bày tỏ cơ bản thống nhất với dự thảo Luật trình Quốc hội.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Cần quy định cụ thể chính sách khai thác mỏ dầu khí khai thác tận thu
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh, hoạt động dầu khí có tính chất đặc thù, có tính rủi ro cao, do tại thời điểm ký kết hợp đồng chưa thể lường hết được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phát triển mỏ dầu khí và khai thác dầu khí. Do vậy, đại biểu cho rằng các quy định điều chỉnh liên quan đến mỏ dầu khí tận thu và các quy định về chính sách ưu đãi trong lĩnh vực dầu khí nói chung và mỏ dầu khí khai thác tận thu nói riêng là một điểm quan trọng đột phá của dự thảo Luật lần này.

Thời điểm hiện nay, một số mỏ dầu khí, các lô dầu khí sản lượng đã giảm hoặc hết hạn hợp đồng hoặc nhà cầu chấm dứt hợp đồng sớm dẫn đến việc suy giảm về hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành lại chưa có quy định cụ thể về hoạt động này nên việc triển khai các dự án để tận thu nguồn tài nguyên quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư không còn thực sự hấp dẫn so với các nước trong khu vực. Đại biểu cho rằng, đây chính là rào cản cho các đối tác muốn đầu tư vào hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Vì vậy, để có thể tiếp tục hoạt động khai thác, tận thu mỏ dầu khí, thực sự nâng cao hiệu quả kinh tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước, đối với việc khai thác các mỏ này, đại biểu Hùng cho rằng, cần có quy định thật cụ thể để luật hóa các chính sách khai thác tận thu đặc thù, phân biệt với cơ chế phân chia sản phẩm và nguyên tắc thu hồi chi phí của hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm nghiên cứu quy định chi tiết chính sách này.

Cần cơ chế phù hợp để Cần cơ chế phù hợp để "giữ chân" các nhà đầu tư
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mang lại lợi ích quốc gia dân tộcSửa đổi Luật Dầu khí: Mang lại lợi ích quốc gia dân tộc
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Đặt lợi ích quốc gia lên trên hếtDự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết
Sửa đổi Luật Dầu khí để phù hợp với bối cảnh mới và hiện trạng tài nguyênSửa đổi Luật Dầu khí để phù hợp với bối cảnh mới và hiện trạng tài nguyên
Luật Dầu khí sửa đổi, “chiếc áo” rộng hơn cho PVNLuật Dầu khí sửa đổi, “chiếc áo” rộng hơn cho PVN
Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Sản phẩm trí tuệ, công phu, khoa họcDự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Sản phẩm trí tuệ, công phu, khoa học
Luật Dầu khí sửa đổi – Kỳ vọng cho sự thu hút đầu tưLuật Dầu khí sửa đổi – Kỳ vọng cho sự thu hút đầu tư

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps