Thứ ba 28/01/2020 12:17

Công bố doanh thu các dự án BOT 6 tháng đầu năm 2019

19:56 | 23/08/2019

|
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố thông tin về doanh thu, lưu lượng tại các dự án BOT trong tháng 6, Quý II và 6 tháng đầu năm 2019.
cong bo doanh thu cac du an bot 6 thang dau nam 2019Lạng Sơn: Chủ hàng bỏ lại hơn 5 tạ nầm lợn thối khi thấy công an

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt nam, tổng số dự án đang thu phí là: 61 Dự án. Trong tháng 6/2019 tổng thu được 1.159.384 triệu đồng với 22.436 lượt.

Trong Quý II năm 2019, tổng số tiền thu được là 3.445.749 triệu đồng với  67.334.700 lượt (trong đó tháng 4 số thu 1.165.019 triệu đồng với 22.667.602 lượt; tháng 5 có số thu 1.121.345 triệu đồng với 22.230.868 lượt).

Như vậy tổng số thu Quý I, Quý II năm 2019 là 6.825.360 triệu đồng với 135.362.016 lượt (Quý I là 3.379.611 triệu đồng với 68.027.316 lượt).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác giám sát và kiểm tra các dự án BOT trên phạm vi toàn quốc sẽ tiếp tục được duy trì  thực hiện theo thẩm quyền được giao.

Xuân Hinh

loading...