Có thể chọn lựa sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 cho năm học mới

14:56 | 12/05/2023

|
(PetroTimes) - Theo các danh mục sách giáo khoa được thành phố phê duyệt, trường học tại Hà Nội có thể chọn bộ sách lớp 8, lớp 11 mới triển khai cho năm học mới 2023-2024.
Có thể chọn lựa sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 cho năm học mới
Trường học Hà Nội sẽ căn cứ vào danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 được thành phố phê duyệt cho năm học mới.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 lần đầu được sử dụng cho năm học 2023-2024.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 gồm 42 đầu sách; danh mục sách giáo khoa lớp 11 gồm 54 đầu sách cho tất cả các môn học.

Các đầu sách chủ yếu được biên soạn từ: Công ty cổ phần Đầu tư - Thiết bị giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM...

Đối với lớp 10, có hai sách giáo khoa môn Lịch sử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư - Thiết bị giáo dục Việt Nam được phê duyệt.

Năm học 2023-2024 là năm đầu tiên học sinh lớp 8, lớp 11 trên cả nước học theo sách giáo khoa mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở danh mục sách giao khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt, Sở GD&ĐT Hà Nội đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận về đề xuất danh mục sách giáo khoa mới để hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thành phố phê duyệt.

Căn cứ các đầu sách đã được phê duyệt, các trường sẽ phổ biến, hướng dẫn giáo viên đưa vào giảng dạy từ năm học mới 2023-2024.

Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

Thủ tướng: Không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, “trồng người” là một trong những sự nghiệp quan trọng nhất, đất nước thịnh hay suy là nhờ sự nghiệp giáo dục, yêu cầu các địa phương, các cơ quan liên quan xác định “nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, các thầy cô giáo là động lực”, chuẩn bị thật tốt cho năm học mới, không để bất cứ học sinh nào không được tới trường, không có sách giáo khoa.

Thanh Lâm

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank