[Chùm ảnh độc] Noel ở Sài Gòn những năm 60

09:05 | 25/12/2014

|
Sài Gòn của những năm 60 cũng rộn ràng đón Noel với những quầy hàng bán đồ trang trí Noel, ông sao, cây thông, hang đá….