[Chùm ảnh] Đại hội Đảng XII thảo luận các văn kiện tại Hội trường

11:11 | 22/01/2016

|
Sáng 22/1/2016, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII.  
chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên họp.. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận “Đổi mới toàn diện công tác Công an đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước”. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tham luận "Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh". Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng chí: Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận “Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay”. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân, nhằm triển khai đồng bộ toàn diện công tác đối ngoại trong thời kỳ mới”. Ảnh: TTXVN

chum anh dai hoi dang xii thao luan cac van kien tai hoi truong

Đồng Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày tham luận “Tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới”. Ảnh: TTXVN

 

TTXVN

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn