Chất lượng môi trường không khí quý I chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố xã hội

17:26 | 03/07/2020

|
Trong quý I năm 2020, chất lượng môi trường không khí chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố xã hội nhưng vẫn được cải thiện so với thời điểm quan trắc cuối năm 2019.

Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) vừa có báo cáo về chất lượng môi trường không khí và nước quý I năm 2020 tại khu vực phía Bắc và khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Báo cáo chất lượng môi trường không khí được đánh giá dựa trên kết quả quan trắc tại 64 điểm quan trắc (31 điểm quan trắc khu vực phía Bắc; 33 điểm quan trắc miền Trung và Tây Nguyên); chất lượng môi trường nước đánh giá dựa trên kết quả quan trắc trên 5 lưu vực sông (LVS) khu vực phía Bắc và 2 LVS khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, trong quý I năm 2020, chất lượng môi trường không khí chịu ảnh hưởng mạnh của yếu tố xã hội, môi trường không khí được cải thiện so với thời điểm quan trắc cuối năm 2019.

chat luong moi truong khong khi quy i chiu anh huong manh cua yeu to xa hoi
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, cục bộ tại một vài thời điểm, giá trị TSP (tổng bụi lơ lửng) vượt ngưỡng theo QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h), tập trung ở các trục đường giao thông, khu vực có hoạt động xây dựng hoặc gần các khu vực có hoạt động sản xuất công nghiệp. Các thông số NO2, SO2, đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB1h).

Chất lượng môi trường nước mặt trên các LVS quý I năm 2020 khá tốt với 76% số điểm quan trắc chỉ số WQI đạt ở mức tốt đến rất tốt (WQI>76), 16% số điểm quan trắc ở mức trung bình và 10% số điểm quan trắc còn lại ở mức kém đến xấu (WQI:10-25), nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý, cần được theo dõi thường xuyên, tập trung trên một số đoạn sông thuộc LVS Cầu và LVS Nhuệ - Đáy.

Kết quả quan trắc quý I/2020 cho thấy, ô nhiễm vẫn tiếp diễn trên các điểm nóng về môi trường điểm Cầu Đào Xá trên sông Ngũ Huyện Khê, khu vực suối Loàng, suối Bóng Tối, suối Cam Giá trên LVS Cầu; từ Nghĩa Đô đến điểm Cầu Sét trên các sông nội thành Hà Nội, trên LVS Nhuệ - Đáy, thậm chí có xu hướng tăng như đoạn sông Cầu qua Bắc Ninh-Bắc Giang.

Trên các đoạn sông chảy qua khu vực tập trung đông dân cư (sông Lam, đoạn qua TP Vinh; sông Hương đoạn chảy qua TP Huế - Khu vực chợ Đông Ba; sông Thu Bồn đoạn chảy qua chợ bến cá Cẩm Hòa - Quảng Nam...) chất lượng môi trường nước sông bị suy giảm so với các đoạn sông khác, tuy nhiên nước sông vẫn sử dụng được cho mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản và các mục đích tương đương khác.

Xuân Hinh

  • bidv-pay
  • yen-tu
  • evn