Cấm kiểm toán viên uống rượu bia, hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

14:26 | 12/04/2019

|
Không được uống rượu bia, hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán là nghiêm cấm mới của Kiểm toán Nhà nước đối với các kiểm toán viên.    
cam kiem toan vien uong ruou bia va hat karaoke voi don vi duoc kiem toanKiểm toán Nhà nước kiến nghị cơ quan thuế truy thu 575 tỷ đồng của Unilever
cam kiem toan vien uong ruou bia va hat karaoke voi don vi duoc kiem toanKiểm toán Nhà nước hơn 230 cuộc, thu hồi cho ngân sách gần 8.400 tỷ đồng

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các kiểm toán viên. Cụ thể các cán bộ, công chức, viên chức ngành không được uống rượu, bia và hát karaoke với đơn vị đang được kiểm toán. Đồng thời cũng không được phép bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Văn bản nêu rõ các kiểm toán viên phải giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên nhà nước.

cam kiem toan vien uong ruou bia hat karaoke voi don vi duoc kiem toan
Cấm kiểm toán viên uống rượu bia và hát karaoke với đơn vị được kiểm toán

Ngoài ra, công điện của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu rõ việc đánh bạc dưới mọi hình thức, sách nhiễu, lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán cũng là quy định mà cán bộ, nhân viên ngành kiểm toán không được làm.

Công điện quy trách nhiệm rõ: "Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, trưởng đoàn kiểm toán chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý".

Đánh giá về đạo đức, kỷ cương của cán bộ ngành, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng vẫn còn tình trạng một số đơn vị, cán bộ, công chức, kiểm toán viên chấp hành chưa nghiêm quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Chính vì vậy cần tăng cường thanh tra đột xuất, nhất là về việc chấp hành quy chế của ngành, đạo đức tác phong của kiểm toán viên.

Nguyễn Hưng

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp