Các vua dầu lửa Trung Đông bán tài sản vượt khó

15:51 | 16/04/2021

|
ADNOC của UAE đang đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các công ty con nhằm đa dạng hóa nguồn tài chính phục vụ tái cơ cấu kinh tế sau khủng hoảng Covid-19. Công ty đang chuẩn bị chào bán cổ phần công ty khoan - Adnoc Drilling (liên doanh với OCI) và phân bón - Fertiglobe ra công chúng lần đầu với số tiền dự kiến thu về 1 tỷ USD mỗi công ty.
Các vua dầu lửa Trung Đông bán tài sản vượt khó

Trước khủng hoảng, ADNOC mới chỉ cổ phần hóa 1 công ty con duy nhất – hệ thống bán lẻ Adnoc Distribution vào năm 2017. Tuy nhiên, đến nay, công ty đã huy động được hơn 20 tỷ USD thông qua bán cổ phần, bao gồm 10,1 tỷ USD bán hệ thống đường ống dầu khí.

Ả rập Saudi cũng không nằm ngoài xu hướng, cổ phần hóa 2% Saudi Aramco đã đem lại nguồn thu 30 tỷ USD vào năm 2019, thêm 12,4 tỷ USD bán 49% hệ thống đường ống cho EIG Global Energy Partners vừa được thực hiện.

Viễn Đông

  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.920 56.390
HCM 55.920 56.390
Đà Nẵng 55.920 56.390
Cập nhật: 16/05/2021 23:00

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.950 56.400
HCM 55.950 56.400
Đà Nẵng 55.950 56.400
Cập nhật: 16/05/2021 23:00

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.900 56.400
HCM 55.900 56.400
Đà Nẵng 55.900 56.400
Cập nhật: 16/05/2021 23:00

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.950 56.350
HCM 55.950 56.350
Đà Nẵng 55.950 56.350
Cập nhật: 16/05/2021 23:00

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.990 56.350
HCM 55.990 56.350
Đà Nẵng 55.990 56.350
Cập nhật: 16/05/2021 23:00

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 55.720 56.070
HCM 55.720 56.070
Đà Nẵng 55.720 56.070
Cập nhật: 16/05/2021 23:00
  • pvgas