Các hãng xe bus "xin" TP HCM không truy thu 100 tỷ đồng

22:06 | 09/03/2015

|
Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa thông báo sẽ truy thu 100 tỷ đồng đối với 12 doanh nghiệp và HTX vận tải xe buýt được trợ giá.

Lý do được đơn vị này đưa ra là trong 6 tháng đầu năm 2013, mức lương tổi thiểu vùng 2.350.000 đồng/tháng được áp dụng để tính tiền trợ giá xe buýt, nhưng từ tháng 7/2013 chỉ áp dụng mức 2 triệu đồng/tháng. Nên số tiền chi dư ra là 100 tỷ đồng phải được thu hồi.

Chi dư 100 tỷ đồng, các đơn vị kêu khó thu hồi.

Các đơn vị vận tải xe buýt khẳng định, trong năm 2013, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo yêu cầu thu hồi khoản tiền trên, nhưng Sở Giao thông Vận tải lại thông báo không truy thu phần chênh lệch về số tiền đã chi trả.

Mặt khác, các đơn vị vận tải xe buýt đã quyết toán xong tiền trợ giá xe buýt của năm 2013 và khoản tiền chênh lệch này đã chi hết cho người lao động.

Vì vậy, 12 doanh nghiệp và HTX vận tải xe buýt được trợ giá cho rằng, không thể thu hồi và không thể yêu cầu người lao động trả lại khoản tiền đã nhận trong năm 2013.

Các đơn vị này cũng thông tin, bắt đầu từ năm 2013, người lao động thuộc 12 doanh nghiệp và HTX vận tải xe buýt có trợ giá đã đóng bảo hiểm xã hội với mức tối thiểu mức lương 2.350.000 đồng/người, nên việc truy thu lương đã nhận gây ra bức xúc cho người lao động.

Để giải quyết tình trạng trên, các doanh nghiệp và HTX vận tải xe buýt có trợ giá đã kiến nghị lên cơ quan chức năng để “xin” không thu hồi 100 tỷ đồng đã chi dư trong năm 2013.

V. Hiển (tổng hợp)