Bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

11:54 | 14/08/2019

|
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vào Dự thảo sửa đổi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
bo sung 4 nganh nghe uu dai dau tu cho doanh nghiep nho va vua6 tháng đầu năm có gần 13.000 doanh nghiệp mới
bo sung 4 nganh nghe uu dai dau tu cho doanh nghiep nho va vuaBộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
bo sung 4 nganh nghe uu dai dau tu cho doanh nghiep nho va vuaBộ KH&ĐT chỉ rõ 3 thông tư "làm khó" doanh nghiệp

Theo Bộ KH&ĐT, Luật Hỗ trợ DNNVV đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 12/6/2017. Điểm a Khoản 1 Điều 33 của Luật có bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 bao gồm: Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của DNNVV; Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV; Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo DNNVV; Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

bo sung 4 nganh nghe uu dai dau tu cho doanh nghiep nho va vua
Bổ sung 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ KH&ĐT cho biết, căn cứ quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 4/06/2019, Bộ KH&ĐT dự thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư (với 4 4 ngành, nghề ưu đãi đầu tư nêu trên) ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP để làm cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề.

Mục tiêu của Nghị định là nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ DNNVV.

“Việc cụ thể hóa ưu đãi này sẽ hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo nhằm tăng số lượng DN thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập”, Bộ KH&ĐT cho biết.

Theo đó, việc xây dựng dự thảo Nghị định bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ DNNVV gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ DNNVV về ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Nguyễn Hưng

  • truyen-thong-so-bidv
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp