Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:56 | 16/11/2022

|
(PetroTimes) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định số 1417/QĐ-TTg ngày 14/11/2022 bổ nhiệm lại ông Trần Quý Kiên giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên.

Ông Trần Quý Kiên sinh ngày 2/8/1964; quê quán: xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Kỹ sư Địa chất chuyên ngành Thăm dò dầu khí, Cử nhân Luật kinh tế, Thạc sỹ Luật.

Ông Kiên từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 10/2008 - 9/2013); Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường (từ 9/2013 - 4/2017); từ tháng 4/2017 - 11/2017 giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 11/2017 ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps