Than Vàng Danh

6 tháng, sản xuất 2 triệu tấn than

11:22 | 19/07/2019

|
Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diện sản xuất ngày càng xuống sâu và vào xa, nhiều doanh nghiệp phải chuyển diện, song với tinh thần “Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt” trong điều hành sản xuất, cơ chế tiền lương, tiền thưởng hợp lý và phát động đợt thi đua cao điểm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất chính của Công ty CP Than Vàng Danh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. 
6 thang san xuat 2 trieu tan than
Công nhân Than Vàng Danh đã khai thác xấp xỉ 2 triệu tấn than nguyên khai

Trong đó, than nguyên khai sản xuất xấp xỉ 2 triệu tấn, đạt trên 60% kế hoạch năm. Đời sống của người lao động được quan tâm, chăm lo, nhiều công trình phúc lợi phục vụ thợ lò được đưa vào sử dụng; tiền lương bình quân đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng. Công tác an toàn được giữ vững, số vụ tai nạn lao động đều giảm so với cùng kỳ năm trước, không để xảy ra tai nạn và sự cố nghiêm trọng.

P.C