• 6 tháng, sản xuất 2 triệu tấn than

    6 tháng, sản xuất 2 triệu tấn than

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diện sản xuất ngày càng xuống sâu và vào xa, nhiều doanh nghiệp phải chuyển diện, song với tinh thần “Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt”
Xin chờ trong giây lát...