3 thủ tục hành chính của Bộ TT&TT sẽ được triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia

07:02 | 07/11/2019

|
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo từ ngày 08/11/2019, 3 thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.    
3 thu tuc hanh chinh cua bo tttt se duoc trien khai qua co che mot cua quoc giaHồ sơ hải quan thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia tăng mạnh
3 thu tuc hanh chinh cua bo tttt se duoc trien khai qua co che mot cua quoc gia173 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia
3 thu tuc hanh chinh cua bo tttt se duoc trien khai qua co che mot cua quoc giaViệt Nam sẽ hoàn thành cơ chế một cửa quốc gia vào năm 2020

Cụ thể, từ ngày 8/11 thêm 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT sẽ được triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, bao gồm: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

3 thu tuc hanh chinh cua bo tttt se duoc trien khai qua co che mot cua quoc gia
3 thủ tục hành chính của Bộ TT&TT sẽ được triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia

Để triển khai các thủ tục của Bộ TT&TT trên Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu theo các thủ tục trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) cho cán bộ hải quan để tra cứu, khai thác thông tin liên quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị cán bộ hải quan không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên khi đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Nhằm triển khai áp dụng chính thức 3 thủ tục hành chính mới, Trung tâm Thông tin của Bộ TT&TT đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai các công việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối thông luồng nghiệp vụ và kiểm thử hệ thống. Sau thời gian tiến hành chạy thử nghiệm, việc chuẩn bị cho triển khai chính thức kết nối đã hoàn thành. Thời gian thử nghiệm hệ thống đã được triển khai từ ngày 16/9 đến 29/9/2019.

Trước đó, Bộ TT&TT đã triển khai thực hiện được 2 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện; thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký doanh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

Như vậy, sau khi áp dụng triển khai thêm 3 thủ tục hành chính mới nêu trên theo kế hoạch năm 2019, thì số lượng thủ tục hành chính được triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ TT&TT là 5 thủ tục hành chính.

PV

loading...