Thứ hai 18/06/2018 20:52

[VIDEO] Những cách thức hủy diệt trái đất

16:42 | 24/08/2017

|
Trái đất với 4,5 tỷ năm tuổi, một khối đá khổng lồ nặng hàng triệu tỷ tấn, thử tìm hiểu những cách thức nào có thể phá hủy hoàn toàn trái đất của chúng ta.