Chủ nhật 25/03/2018 04:48

[VIDEO] Giàn khoan phao trụ khổng lồ Genesis

11:16 | 19/08/2017

|
Giàn khoan Genesis nằm ở vịnh Mexico, nơi được đặt hàng ngàn giàn khoan dầu và khí tự nhiên. Genesis thường được gọi là một chiếc cột nước thân sâu, nó tác nghiệp ở độ sâu hơn 792 mét. Được hoàn thiện vào năm 1999, đây là giàn khoan dạng phao trụ đầu tiên có kích thước lớn cho các công việc khai thác và sản xuất.
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps