15:11 | 03/05/2011

Tiềm lực quân sự Việt Nam

Một số hình ảnh về tiềm lực Quân đội Nhân Việt Nam.

Nguồn :

Video xem nhiều nhất :