Thứ tư 23/05/2018 04:13
  • dam bao an toan ve sinh lao dong muc tieu hang dau cua tkv

    Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - mục tiêu hàng đầu của TKV

    Nhiều năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
  • niem tin cho nguoi lao dong

    Niềm tin cho người lao động

    Nhiều năm qua, ngành than đã không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động (NLĐ) và được đánh giá là một trong những ngành nghề thực hiện tốt công tác ...
Xin chờ trong giây lát...