Chủ nhật 17/12/2017 05:35
  • thong quan bang cua quan

    Thông quan bằng "cửa quan"

    Mới cuối năm ngoái, khi tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì ngành hải quan đã có hàng trăm cán bộ, nhân viên bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ăn chặn doanh nghiệp.