Thứ tư 20/06/2018 12:37

CNG Việt Nam mời thầu bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe đầu kéo, rơ mooc

20:26 | 02/10/2017

|
Từ ngày 28/9/2017, Công ty CP CNG Việt Nam phát hành hồ sơ mời thầu bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe đầu kéo, rơ mooc cho CNPM (Mã: CNG17-094).

Chi tiết

- Tên gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất xe đầu kéo, rơ mooc cho CNPM (Mã: CNG17-094)

- Bên mời thầu: Công ty CP CNG Việt Nam

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành: HSMT/HSYC: 15:00 ngày 28/9/2017 đến khi đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 14:30 ngày 12/10/2017

- Thời điểm mở thầu: 15:00 ngày 12/10/2017

- Giá bán 1 bộ HSMT/HSYC: Miễn phí

- Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày

- Tình trạng: Chưa có kết quả

- Thời gian đăng tải: 14:38 ngày 28/9/2017

Mô tả tóm tắt về nội dung gói thầu

Chào hàng dịch vụ bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa đột xuất các xe đầu kéo, rơ mooc tai CNPM. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Địa điểm phát hành

- Người liên hệ: Tổ mua sắm - Hương

- Email: huong.ttt@cng-vietnam.com

- Số điện thoại: 0984109610

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ

P.V

Share on Google+