Xem xét tăng mức cho vay tín dụng với học sinh, sinh viên

07:00 | 13/09/2013

|
Để giúp học sinh, sinh viên (HS, SV) nghèo yên tâm đến trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sắp tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu tăng thêm mức cho vay với các đối tượng này.

Thông tin trên được, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ GD-ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 tổ chức ngày 11/9.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HS, SV đã đạt được mục tiêu đề ra.

HS, SV sẽ được tăng mức cho vay tín dụng để đảm bảo học tập.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, thực hiện chính sách tín dụng sinh viên, đến cuối năm 2012, tổng dư nợ đạt 35.802 tỷ đồng, với gần 2,4 triệu học sinh, sinh viên của gần 1,913 triệu hộ gia đình đã được vay tín dụng. Từ 01/8/2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tăng mức cho vay từ 900.000 đ/sinh viên/tháng lên 1.000.000đ/sinh viên/tháng, đồng thời nâng mức lãi suất từ 0,5%/tháng lên 0,65%/tháng cho phù hợp với các chương trình khác. Đồng thời với các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và cán bộ giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường xây dựng các quỹ học bổng, quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Có thể nói, ít có một chính sách nào lại nhanh chóng đi vào cuộc sống như chính sách tín dụng HS, SV, được chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát và quyết liệt; được nhân dân đồng tình ủng hộ; kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tạo sự công bằng xã hội trong việc tiếp cận các cơ hội học tập.

Vốn tín dụng ưu đãi đã giúp các hộ gia đình nghèo, khó khăn giảm đáng kể gánh nặng tài chính, đảm bảo thực hiện chủ trương của Chính phủ không để một HS, SV nào đỗ ĐH, CĐ mà phải bỏ học vì khó khăn về tài chính. Chương trình tín dụng HS, SV đã góp phần đáng kể vào kết quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, năm nay là năm đầu tiên, ngân sách cho chương trình tín dụng đối với HS, SV đã cân bằng được trạng thái. Tổng số tiền trong 1 năm chi cho số người vay để đi học đã thấp hơn số tiền thu hồi về từ các năm trước. Điều này có nghĩa là ngân sách Nhà nước không phải bỏ thêm vào cho quỹ tín dụng HS, SV.

Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho sinh viên theo danh mục đã được phê duyệt: đã có 176/251 khối nhà được khởi công năm 2009 và đầu năm 2010 của 94 dự án tại các tỉnh/thành phố, đáp ứng trên 15.000 chỗ ở cho sinh viên. Đến cuối năm 2012, có thêm 75 khối nhà được hoàn thành (đa số các khối từ 9 tầng trở lên) đưa vào sử dụng, đáp ứng cho khoảng 180.000 sinh viên.

Nhã Anh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • pvp-2023
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank