Vai trò của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế

09:40 | 20/03/2023

2,013 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Để phát huy ưu thế của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế toàn cầu, khi “đặt lên bàn cân” với doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp ngành Dệt may luôn xem xét và kiện toàn hơn nữa văn hóa doanh nghiệp. Bởi hơn ai hết, những người làm dệt may thấu hiểu rằng khi được xây dựng hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp không những kích thích sự phát triển sản xuất mà còn có ý nghĩa quan trọng để xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

Với đặc thù là phần lớn các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã được thành lập trên 50 năm, mang trong mình những “gene” văn hoá riêng biệt và là các tổ chức có tính độc lập cao. Quá trình 28 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn bên cạnh việc tổ chức, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho tinh gọn, hiệu quả hơn, còn là quá trình cọ sát giữa văn hoá riêng của từng doanh nghiệp, lựa chọn các điểm chung tốt để phát triển cùng với xây dựng những khía cạnh văn hoá mới đáp ứng các yêu cầu của thị trường thay đổi và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế
Dệt may Việt Nam đang trong top 5 thế giới về quy mô cũng như tốc độ phát triển.

Đến nay, với chiến lược được lựa chọn là xây dựng VINATEX - MỘT ĐIỂM ĐẾN CUNG ỨNG GIẢI PHÁP THỜI TRANG XANH TRỌN GÓI một nhu cầu bức thiết là cần xác địch và xây dựng một hệ thống văn hoá doanh nghiệp chung trong toàn Tập đoàn, đảm bảo đáp ứng được chuẩn mực tổng quát của toàn chuỗi cung ứng nội bộ, cung ứng ra thị trường thế giới với một hình ảnh nhận diện chung nhất, hiệu quả nhất. Văn hoá Tập đoàn bao trùm, mang tính phổ quát lên văn hoá các doanh nghiệp thành viên, trong khi vẫn dung hợp các nét văn hoá riêng tích cực của từng doanh nghiệp. Duy trì được bản sắc, tính đặc thù của từng doanh nghiệp mà không đối nghịch giữa các doanh nghiệp với nhau và với văn hoá chung của Tập đoàn.

Vinatex đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh văn hoá của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện toàn cầu hoá, cách mạng công nghiệp 4.0, sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng sau covid -19, các khái niệm mới về kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn ESG.

Với tính chất là văn hoá phổ quát, có thể ứng dụng chung cho tất cả các đơn vị thành viên, đồng thời sẽ được bổ sung các nội dung đặc thù tại từng doanh nghiệp. Văn hoá Vinatex được xây dựng trên nền tảng đặc điểm của doanh nghiệp thâm dụng lao động, trình độ lao động ở mức trung bình, tính chất cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp trên toàn thế giới, các đơn vị nằm ở các địa bàn khác nhau về cả điều kiện kinh tế, văn hoá, tôn giáo, sắc tộc.

Do đó, Vinatex lựa chọn 6 trụ cột chính để xây dựng văn hoá của mình gắn với điều kiện sản xuất kinh doanh đó là "hiểu việc mình làm, giỏi việc mình làm, yêu việc mình làm, tự hào vì thành quả tập thể, không đổ lỗi và học tập, cải tiến liên tục". Các trụ cột này phù hợp với tấc cả các đơn vị thành viên sản xuất trong chuỗi cung ứng dệt may, đồng thời mỗi thành viên sẽ bổ sung các khía cạnh văn hoá của riêng doanh nghiệp mình. Ví dụ, bên cạnh các trụ cột văn hoá cấp Tập đoàn, thì tại công ty mẹ sẽ xây dựng thêm 2 khía cạnh bổ sung đó là "Đổi mới sáng tạo và chấp nhận rủi ro có cân nhắc".

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong xu thế hội nhập quốc tế
VNPOLY sản xuất sợi từ nhựa tái chế.

Theo đồng chí Lê Tiến Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam, để xây dựng được văn hoá chung của doanh nghiệp mỗi cá nhân trong doanh nghiệp phải được liên tục thực hành theo 12 nhân tố tạo ra giá trị đích thực cho các cá nhân, đó là: Chính trực - Trung tín - Cống hiến - Có đi có lại - Ưu tiên - Đa dạng - Hy sinh bản thân - Học tập liên tục - Phục vụ - Rèn mới bản thân - Trách nhiệm và Dạy để học.

Có thể thẩy rằng, một doanh nghiệp phát triển bền vững phải dựa trên một sức mạnh văn hoá doanh nghiệp vừa có những giá trị cốt lõi, vừa tạo được động lực ứng phó với thay đổi của thị trường và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Doanh nghiệp vượt qua được thử thách chính là nhờ văn hoá sáng tạo, đổi mới, chịu trách nhiệm, hy sinh cho tập thể và tự hào với thành quả chung. Vinatex kinh doanh trong ngành dệt may là ngành cạnh tranh rất khốc liệt trên trường quốc tế, lại đang đứng trước giai đoạn cần đổi mới nhanh đáp ứng yêu cầu của kinh tế tuần hoàn với các vấn đề mới chưa có tiền lệ. Đây là lúc rất cần một nền tảng văn hoá doanh nghiệp vững vàng, đủ sức và ánh sáng sáng tạo để “soi đường cho doanh nghiệp đi”.

Thành Công

Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam vào top 5 thế giớiNgành công nghiệp dệt may Việt Nam vào top 5 thế giới
Trách nhiệm doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19Trách nhiệm doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19
Dòng khẩu trang vải phòng dịch mới có ưu thế gì?Dòng khẩu trang vải phòng dịch mới có ưu thế gì?
Chuyện chưa kể về nhà máy xơ sợi Đình VũChuyện chưa kể về nhà máy xơ sợi Đình Vũ