Thứ tư 21/08/2019 12:34
day manh trien khai giam thieu chat thai nhua trong nganh y te

Đẩy mạnh triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế

Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế"
|< < 1 2 3 > >|