-->

VietinBank chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN

17:22 | 11/05/2021

|
Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, ngày 10/5/2021, Ban Lãnh đạo (BLĐ) VietinBank đã tổ chức cuộc họp trực tuyến từ điểm cầu Trụ sở chính (TSC) đến gần 200 điểm cầu trong và ngoài nước trên toàn hệ thống VietinBank nhằm quán triệt triển khai phòng ngừa dịch COVID-19 và thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN về cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí (đ/c) Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Trần Minh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (TGĐ); cùng các đ/c trong Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành, Kế toán trưởng; Trưởng Ban Kiểm soát; các đ/c Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐQT; các Giám đốc, Phó Giám đốc Khối, các Trưởng/Phó phụ trách phòng/ban và đơn vị tương đương trực thuộc Trụ sở chính (TSC); các đ/c Trưởng Văn phòng Đại diện, Giám đốc đơn vị sự nghiệp; Đồng Giám đốc Chi nhánh (CN) Đức; Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty con, công ty trực thuộc; Chủ tịch, Tổng Giám đốc VietinBank Lào; Bí thư Đoàn Thanh niên; Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Bán lẻ, Tổ chức Hành chính, Tổng hợp tại CN…

VietinBank chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN
Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu chỉ đạo

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường và có nguy cơ bùng phát rất cao. Đứng trước yêu cầu bảo đảm các nguồn lực để duy trì hoạt động ổn định và liên tục trên toàn hệ thống, kiên định thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2021 - năm đầu tiên VietinBank thực hiện Kế hoạch Kinh doanh trung hạn 2021 - 2023, nằm trong Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; VietinBank đã tổ chức cuộc họp để triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN về cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, toàn hệ thống đã được nghe: Báo cáo về tình hình diễn biến dịch bệnh và các giải pháp triển khai để ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo duy trì hoạt động của hệ thống VietinBank; Báo cáo thực hiện chủ trương tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 cho các cán bộ, nhân viên, người lao động và người thân, cán bộ hưu trí trên toàn hệ thống; Báo cáo về tình hình thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN về cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn lãi vay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trên toàn hệ thống nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chuyển từ trạng thái “phòng ngự” sang “tấn công” trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn hệ thống: Duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch giai đoạn vừa qua; tiếp tục bám sát và thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa bảo vệ tốt sức khỏe cán bộ, người lao động, đối tác, khách hàng, vừa đảm bảo tính liên tục, ổn định trong hoạt động của VietinBank. Chủ tịch HĐQT yêu cầu các đơn vị, cá nhân trên toàn hệ thống VietinBank tăng cường chỉ đạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, thực hiện nghiêm các công văn, công điện chỉ đạo của Đảng ủy, BLĐ VietinBank về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

- “Cả hệ thống vào cuộc”: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, định hướng, chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành và sự tham gia vào cuộc của tất cả cán bộ, người lao động trong hệ thống, chủ động phát huy nội lực với tinh thần: “Phòng” là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; “Chống” là cấp bách, quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; chuyển từ trạng thái “phòng ngự” là chủ yếu sang “tấn công” là chủ yếu, quan trọng; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc-xin, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên. Tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch; sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, dịch bệnh có thể xảy ra. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), chính quyền trên địa bàn để thực hiện.

- Phân cấp rõ ràng, cụ thể hóa phạm vi trách nhiệm, chủ thể chịu trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch. Đề cao trách nhiệm và vai trò chỉ đạo, làm gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch. Người đứng đầu các khối, phòng ban tại TSC; Giám đốc CN trong nước; Giám đốc CN Đức; Chủ tịch, TGĐ VietinBank Lào; Chủ tịch, TGĐ các công ty con phải nắm bắt kỹ càng các chỉ đạo, hướng dẫn, các phương án có thể thực hiện khi xuất hiện các tình huống thực tế, thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao, nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo TSC để được xem xét, giải quyết nhanh chóng. Giao trách nhiệm cho các đ/c đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị (Trưởng phòng, Giám đốc Khối, Giám đốc CN…) phải nắm bắt đúng quy định, để chủ động đề xuất thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tạm thời dừng tổ chức và tham gia các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp bắt buộc phải tổ chức vì yêu cầu công việc, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngồi họp giãn cách theo đúng quy định hoặc họp trực tuyến...; chủ động các phương án phân tách địa điểm làm việc phù hợp với tình hình dịch bệnh trong từng giai đoạn và phù hợp với tính chất công việc, hạn chế tối đa việc tiếp xúc rộng rãi với nhiều cá nhân bên ngoài nhưng vẫn bảo đảm triển khai các nhiệm vụ được giao. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ/nghỉ phép. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Yêu cầu cán bộ thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền khi di chuyển giữa các địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị một cách thường xuyên để nhận diện rủi ro kịp thời phát sinh và nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, xử lý phù hợp.

- Tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho cán bộ, người lao động trên toàn hệ thống trong công tác phòng, chống dịch. Tại TSC: Khối tài chính chịu trách nhiệm hỗ trợ nguồn lực để các đơn vị yên tâm chủ động, bám sát triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, bao gồm cả các khoản hỗ trợ phát sinh ngoài kế hoạch; Phòng quản trị trang bị phương tiện làm việc để các đơn vị, cá nhân chủ động trong các phương án làm việc giãn cách, thực hiện theo yêu cầu 5K; Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ động các phương án đảm bảo hoạt động của các đơn vị, kể cả làm việc từ xa, làm việc tại nhà, làm việc tại địa điểm mới phát sinh (khi cần thiết, ví dụ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực…). Người đứng đầu các đơn vị tổ chức phân bổ, trang cấp phương tiện làm việc cho các cá nhân phù hợp với nguồn lực và phân công công việc tại đơn vị. Các Khối Vận hành, Nhân sự, Quản lý rủi ro (QLRR)… có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực các khối kinh doanh, các khối nghiệp vụ có liên quan.

- Các cán bộ, đảng viên người lao động cần đọc kỹ và nắm vững các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, BLĐ VietinBank, thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến COVID-19 và tác động của dịch đến tình hình kinh tế - xã hội, thị trường để chủ động tham mưu, đề xuất BLĐ các giải pháp phòng ngừa, xử lý dịch nhanh chóng, tham mưu giải pháp kinh doanh. VietinBank sẽ triển khai bản tin hàng ngày về tình hình dịch COVID-19 (giao Khối QLRR, Phòng QLRR hoạt động đầu mối thực hiện) trên các phương tiện thông tin nội bộ như: Email, Workplace về tình hình dịch bệnh, các lưu ý trong công tác phòng, chống dịch và tương tác công việc giữa các đơn vị trong hệ thống để cán bộ, người lao động được tiếp cận thông tin nhanh chóng, chủ động, cập nhật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

VietinBank chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch COVID-19 và thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN
Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu TSC VietinBank

2. Về thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh: Kiên định thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”:

Tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh; kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế; chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19; giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong, sau bầu cử... Với vai trò là NHTM trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, các đơn vị tại VietinBank cần tiếp tục kiên định với “Mục tiêu kép” của Chính phủ, bám sát các nội dung chỉ đạo của BLĐ, các chỉ tiêu kinh doanh được giao để triển khai có kết quả. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực đến kinh tế, các nhu cầu thiết thực của nền kinh tế vẫn gia tăng làm động lực tăng trưởng cho các ngân hàng, trong đó có VietinBank. Vì vậy, một số nội dung trọng yếu cần lưu ý như sau:

- Đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu về vốn và dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế, ưu tiên phục vụ các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng phát triển, các vùng kinh tế trọng điểm là động lực tăng trưởng kinh tế của cả nước, các nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế như tiêu dùng, xuất nhập khẩu...; đặc biệt chủ động khi dịch bệnh được kiểm soát, đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống; triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp, người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, NHNN, cơ chế/công văn chỉ đạo của VietinBank, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

- Giao đ/c TGĐ và Ban Điều hành chỉ đạo các Khối thuộc TSC, các CN bám sát kế hoạch kinh doanh đã giao cho các đơn vị, bám sát tình hình thị trường để chủ động và nỗ lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt các chủ điểm kinh doanh, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trên thực tế, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của quý II và năm 2021.

- Về triển khai Thông tư 03 của NHNN: Phải đảm bảo an toàn, đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế chính sách để trục lợi, che giấu nợ xấu. Tăng cường giám sát các khách hàng, đặc biệt các khách hàng có dư nợ lớn; nhận diện các khách hàng/khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo quy định.

3. Cơ chế khen thưởng, xem xét kỷ luật trong công tác phòng, chống dịch:

Để nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, giao Ban Chỉ đạo ứng phó dịch COVID-19 của VietinBank phối hợp với các khối, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế ghi nhận, biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong phòng, chống dịch; đồng thời xử lý nghiêm, kể cả xem xét xử lý kỷ luật các trường hợp cán bộ, người lao động vi phạm, lơ là, thiếu trách nhiệm, trong công tác phòng, chống dịch, gây tác động tiêu cực hoặc lây lan dịch bệnh trong hệ thống VietinBank; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị nếu để xảy ra các trường hợp có cán bộ, người lao động vi phạm công tác phòng, chống dịch.

“Mặc dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng chúng ta tin tưởng với sự bình tĩnh, chủ động, quyết tâm, đồng sức đồng lòng của cả hệ thống cán bộ, người lao động VietinBank, chúng ta sẽ góp phần kiểm soát được dịch bệnh và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của VietinBank trong các năm tới” - Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Bảo An

VietinBank là “Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất năm 2020 tại Việt Nam”VietinBank là “Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính tốt nhất năm 2020 tại Việt Nam”
VietinBank và Indochina Kajima ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lượcVietinBank và Indochina Kajima ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược
VietinBank xuất sắc giật 3 giải thưởng tại Sao Khuê năm 2021VietinBank xuất sắc giật 3 giải thưởng tại Sao Khuê năm 2021
VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • pvp-ctcp

Giá vàng SJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.550 57.120
HCM 56.550 57.120
Đà Nẵng 56.550 57.120
Cập nhật: 24/06/2021 01:15

Giá vàng AJC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.550 57.000
HCM 56.550 57.000
Đà Nẵng 56.550 57.000
Cập nhật: 24/06/2021 01:15

Giá vàng DOJI

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.500 57.000
HCM 56.500 57.000
Đà Nẵng 56.500 57.000
Cập nhật: 24/06/2021 01:15

Giá vàng PNJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.550 57.100
HCM 56.550 57.100
Đà Nẵng 56.550 57.100
Cập nhật: 24/06/2021 01:15

Giá vàng BTMC

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.610 56.990
HCM 56.610 56.990
Đà Nẵng 56.610 56.990
Cập nhật: 24/06/2021 01:15

Giá vàng SBJ

Mua vào Bán ra
Hà Nội 56.400 57.000
HCM 56.400 57.000
Đà Nẵng 56.400 57.000
Cập nhật: 24/06/2021 01:15
  • pvgas