Thứ hai 26/08/2019 16:34

[VIDEO] Những bức ảnh siêu thực xóa nhòa logic

11:44 | 31/01/2019

|
Nếu thế giới hiện thực là thế giới hữu hình, được con người cảm nhận bằng giác quan thì ở thế giới siêu thực chỉ có thể thấy trong tiềm thức và tưởng tượng của con người.